Хирургично отделение

Услуги и цени

Аблация на синехия 30.00 лв.
Вторичен преглед при специалист 20.00 лв.
Превръзка на асептична рана 20.00 лв.
Превръзка на септична рана 30.00 лв.
Първичен преглед при специалист 40.00 лв.